top of page

Priser og betingelser for Buckholm musikk

Påmelding:

Påmelding til et semester hos Buckholm musikk er bindende fra da elev/foresatt har mottatt og godkjent undervisningstiden, dette skjer via mail. Elevplassen er bindende ut semesteret.

 

Har man en bekreftet elevplass og ønsker å fortsette med undervisning det kommende semester vil man bli prioritert med tanke på ønske om tidspunkt. 

Hvis du allerede er elev hos Buckholm musikk gjøres påmelding til nytt semester via e-post. 

 

Semesteravgift og betaling:

Semesteravgiften kan betales i sin helhet med forfall 25. september for høstsemesteret, og forfall 25. januar for vårsemesteret. 

Alternativt kan semesteravgiften deles opp og betales månedlig med forfall den 25. hver måned fra og med september til og med juni. Ved månedlig betaling deler vi totalsummen for semesteret på antall måneder (4 måneder på høsten og 6 måneder på våren). 

 

Høsten 2023 

(15 undervisninger mellom ukenummer 34-50): 

 • 20 min: 2505,- (pr/måned 626,-)

 • 30 min: 3750,- (pr/måned 938,-)

 • 45 min: 5625,- (pr/måned 1406,-)

 • 60 min: 7500,- (pr/måned 1875,-)

 

Våren 2024 

Mandagselever

19 undervisninger fra og med uke 2 til og med uke 23.

 • 20 min: 3166,- (pr/måned 527,-)

 • 30 min: 4750,- (pr/måned 791,-)

 • 45 min: 7175,- (pr/måned 1195,-)

 • 60 min: 9500,- (pr/måned 1583,-)

Tirsdagselever

20 undervisninger fra og med uke 2 til og med uke 23.

 • 20 min: 3333,- (pr/måned 555,-)

 • 30 min: 5000,- (pr/måned 833,-)

 • 45 min: 7500,- (pr/måned 1250,-)

 • 60 min: 10000,- (pr/måned 1666,-)

Onsdagselever

19 undervisninger fra og med uke 2 til og med uke 23.

 • 20 min: 3166,- (pr/måned 527,-)

 • 30 min: 4750,- (pr/måned 791,-)

 • 45 min: 7175,- (pr/måned 1195,-)

 • 60 min: 9500,- (pr/måned 1583,-)

Gratis prøvetime:

For nye elever tilbyr vi én gratis prøvetime på 20 minutter. 

For nye elever som melder seg på til et helt semester vil prisen for én prøvetime (20 min.) bli trukket fra i den første fakturaen. 

 

Avmelding:

Avmelding av elevplassen må meldes inn skriftlig på e-post til lærer. Påmelding til et semester er bindende, og ved avmelding i et allerede påbegynt semester må semesteravgiften betales i sin helhet.

 

Fravær:

Ved fravær fra lærers side vil undervisningen bli tatt igjen eller tilbakebetalt.

Ved fravær fra elevens siden vil undervisningen ikke bli erstattet.

 

Undervisningsåret:

Høst- og vårsemesteret starter uken etter grunnskolen. Det er ingen undervisning i skoleferiene. 

bottom of page