top of page

Priser og betingelser for Buckholm musikk

Påmelding:

Påmelding til et semester hos Buckholm musikk er bindende fra da elev/foresatt har mottatt og godkjent undervisningstiden, dette skjer via mail. Elevplassen er bindende ut semesteret (høstsemesteret består av 16 undervisninger, vårsemesteret består av 20 undervisninger). 

 

Har man en bekreftet elevplass og ønsker å fortsette med undervisning det kommende semester vil man bli prioritert med tanke på ønske om tidspunkt. 

Hvis du allerede er elev hos Buckholm musikk gjøres påmelding til nytt semester via e-post. 

 

Semesteravgift og betaling:

Semesteravgiften kan betales i sin helhet med forfall 15.september for høstsemesteret, og forfall 15.januar for vårsemesteret. 

Alternativt kan semesteravgiften deles opp og betales månedlig med forfall den 15. hver måned fra september til og med juni. 

 

Høsten 2023 (15 undervisninger mellom ukenummer 34-50): 

  • 20 min: 2505,- (pr/måned 626,-)

  • 30 min: 3750,- (pr/måned 938,-)

  • 45 min: 5625,- (pr/måned 1406,-)

  • 60 min: 7500,- (pr/måned 1875,-)

 

Våren 2024 (19 undervisninger mellom ukenummer 1-23):

  • 20 min: 3173,- (pr/måned 529,-)

  • 30 min: 4750,- (pr/måned 792,-)

  • 45 min: 7150,- (pr/måned 1188,-)

  • 60 min: 9500,- (pr/måned 1583,-)

 

Gratis prøvetime:

For nye elever tilbyr vi én gratis prøvetime på 20 minutter. 

For nye elever som melder seg på til et helt semester vil prisen for én prøvetime (20 min.) bli trukket fra i den første fakturaen. 

 

Avmelding:

Avmelding av elevplassen må meldes inn skriftlig på e-post til lærer. Påmelding til et semester er bindende, og ved avmelding i et allerede påbegynt semester må semesteravgiften betales i sin helhet.

 

Fravær:

Ved fravær fra lærers side vil undervisningen bli tatt igjen eller tilbakebetalt.

Ved fravær fra elevens siden vil undervisningen ikke bli erstattet.

 

Undervisningsåret:

Vi følger stort sett skoleruta til Halden Kommune.

bottom of page